Relevant Education
 

Norges Kreative Høyskole – Musikkdesign (Music- & Sound Design)
Norges Teknisk og Naturvitenskapelige Universitet – MUST1053 Studioteknikk (Recording Engineering)
Trøndertun Folkehøgskole – Lyd (Audio Engineering/Music Production)
Vefsn Folkehøgskole – Band (Music Performance)